Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Svůj k svému! Ale co ti jiní?

14.01.2009 17:25, zobrazeno 3486x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti pochopí význam identifikace jednotlivce s národem, a jak probíhá v závislosti na historickém kontextu. Uvědomí si podíl nacionalismu na válečných konfliktech a jeho souvislost s xenofobií.
Obsah:
Rok 1918 a vznik Československé republiky. Postavení Němců v nově vzniklé republice. Identifikace jednotlivců se státem před vznikem národních států a po něm. Nacionalismus a válečné konflikty 20. století.
Klíčová slova:
Identita osobní a národní, Národ politický a kulturní, Palacký František, Rok 1848

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student informovaně zvažuje vztahy mezi zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými. Respektuje různorodost hodnot, názorů a postojů jednotlivců.
Kompetence k řešení problémů: Student rozpozná problém a objasní jeho podstatu. Problémy řeší nejen díky dříve získaným vědomostem a dovednostem, ale též pomocí analytického a kritického myšlení. Kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry.
Kompetence komunikativní: Student prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým publikem. Rozumí sdělením různého typu, správně je interpretuje a věcně argumentuje.
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Historický vývoj českého národa v evropském kontextu. Kulturní okruhy v Evropě: etnická a jazyková rozmanitost. Jak vyjádřit osobní identitu (rozumět sám sobě, chápat sám sebe uvnitř společnosti). Chápání národní a evropské identity. Vlivy na člověka jako jedince ve společnosti.
Multikulturní výchova: Chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za odstranění diskriminace a předsudků vůči lidem různých etnických skupin a národností. Které příčiny způsobují etnickou a jinou nesnášenlivost jako možný zdroj mezinárodního napětí a jak jí předcházet. Jaké postoje a jednání provázejí xenofobii, intoleranci a extremismus.
Osobnostní a sociální výchova: Já a moje sociální role (občan) současná i budoucí.
Čas: 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby
  • MATERIÁL PRO UČITELE: Svůj k svému! Ale co ti jiní?
  • dataprojektor k promítání textu nebo tištěné PRACOVNÍ LISTY Č. 1, 2
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 3, 4 (pro každou skupinu jeden z nich)
  • zvuková technika pro poslech hudební ukázky (skladba Čech hudební skupiny Orlík)
Zpět na přehled | Nahoru