Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Píseň a politika: Zpěv jako  podnět ke šlechetným činům 

14.01.2009 17:21, zobrazeno 2571x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti se naučí kriticky hodnotit text i melodie písní ve spojení s politickými cíli, dokážou je interpretovat s ohledem na historický kontext a jejich využití v politickém boji.
Obsah:
Marseillaisa - francouzská revoluce, zrod občanské společnosti a moderního národa. Chvalozpěv na císaře Franze - rakouský absolutismus. Ideje republiky a monarchie. Deutschlandlied z roku 1841 v dějinném kontextu. Píseň jako nástroj národní identifikace i nebezpečného nacionalismu a politické manipulace.
Klíčová slova:
Absolutismus rakouský, Chvalozpěv na císaře Františka, Deutschlandlied, Ideje republiky a monarchie, Identifikace národní, Manipulace politická, Marseillaisa, Nacionalismus, Revoluce francouzská, Zrod občanské společnosti a moderního národa

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot.
Kompetence k učení: Student kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace využívá při svém studiu a praxi.
Kompetence k řešení problémů: Student kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry.
Kompetence komunikativní: Student používá s porozuměním vyjádření informací různého typu; správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Chápání národní a evropské identity, vlivy na člověka jako jedince ve společnosti. Evropské kulturní kořeny a hodnoty.
Čas: 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby
  • MATERIÁL PRO UČITELE: Píseň a politika
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 1 a Č. 2 - pro každou skupinu oba
  • PRACOVNÍ LIST Č. 3 v případě, že nevyužijete dataprojektor
  • audiovizuální technika pro sledování filmových a zvukových ukázek (ukázka z filmu Casablanca, zvukový záznam Marseillaisy, Chvalozpěvu na císaře Franze a Deutschlandlied)
Zpět na přehled | Nahoru