Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Mapa jako manipulovatelný nástroj v politickém boji

14.01.2009 17:20, zobrazeno 2444x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti se naučí kriticky vyhodnocovat nepísemné prameny a diskutovat o škále důvodů ke vzniku mapy; na příkladech vysvětlí, že mapa může být manipulována, sloužit jako argument a stát se nástrojem v politickém boji.
Obsah:
Rozpad Habsburské monarchie a vznik první republiky, Versailleský mír. Problém vytyčení hranice území a vzájemné vztahy ve střední Evropě mezi léty 1918 – 1938, především problém Němců v ČSR, s přesahem do současnosti. Vnitřní a vnější hranice EU.
Klíčová slova:
Hranice EU, Hranice zemské 1918 – 1938, Mír versailleský, Němci v České republice, Rozpad Habsburské monarchie, vnitřní a vnější, Vznik první republiky

Kompetence občanská: Student informovaně zvažuje vztahy mezi zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými.
Kompetence k řešení problémů: Student kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků.
Kompetence komunikativní: Student používá s porozuměním grafická vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou práci; věcně argumentuje.
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Historický vývoj českého národa v evropském kontextu. Evropská unie.
Mediální výchova: Relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací.
Čas: 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby
  • MATERIÁL PRO UČITELE: MAPA JAKO MANIPULOVATELNÝ NÁSTROJ V POLITICKÉM BOJI
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 1 a Č. 2 - pro každou skupinu jeden z nich
  • mapa ČR
  • mapa EU
Zpět na přehled | Nahoru