Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Hledáme odpověď na otázku: KDO JSEM?

12.05.2010 22:09, zobrazeno 3524x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti se zamyslí nad otázkou hledání osobní identity. Poznají faktory, které ji ovlivňují a význam i nástrahy národní identity.
Obsah:
Rok 1848 jako křižovatka evropských dějin; dopis Františka Palackého německému parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem z 11. dubna 1848. Osobní a národní identita; národ politický a kulturní.
Klíčová slova:
Etnická rozmanitost, František Palacký, Identita osobní a národní, Národ politický a kulturní, Němci v České republice, Parlament, Rok 1848

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student/ka informovaně zvažuje vztahy mezi svými osobními zájmy, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních hodnot; promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností.
Kompetence k učení: Student/ka kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace využívá při studiu a v praxi.
Kompetence k řešení problémů: Student/ka kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, posuzuje jejich rizika a důsledky.
Kompetence komunikativní: Student/ka rozumí informacím různého typu; správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Chápání národní a evropské identity, vlivy na člověka jako jedince ve společnosti. Evropské kulturní kořeny a hodnoty. Historický vývoj českého národa v evropském kontextu. Jak vyjádřit osobní identitu (rozumět sami sobě, chápat sami sebe uvnitř společnosti).
Osobnostní a sociální výchova: Já a moje současná i budoucí sociální role (občan/občanka).
Čas: 2 x 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby, papíry formátu A3 pro každou skupinu nebo tabule
  • MATERIÁL PRO UČITELE: Hledáme odpověď na otázku: Kdo jsem?
  • PRACOVNÍ LIST Č. 1 v případě, že nevyužijete dataprojektor
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 2 (pro každou skupinu) a Č. 3 (pro každého studenta)
  • audiovizuální technika pro sledování textů a zvukových ukázek (čtený text dopisu Františka Palackého)
  • připojení k internetu pro vypracování doplňujícího úkolu č. 3 na pracovním listu č. 2
Zpět na přehled | Nahoru