Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Pracovní listy k výuce ke stažení

Procházení stránkami pracovních listů - celkem položek: 34 (stran: 7)
1  2  3  4 DalšíNa konec

Nacistická architektura - Albert Speer a jeho hlavní město

Anotace
Tato lekce rozvíjí třetí klíčovou myšlenku „Kdo jsou ‚ti druzí‘? Chceme-li žít ve společném evropském prostoru s těmi, kdo možná byli našimi protivníky, je třeba věnovat nezaujatou pozornost také jejich verzím příběhů o minulosti.“ Umožňuje položit si následující pracovní otázky:
Je možné prostřednictvím příběhu jedné silné osobnosti získat ucelený obraz určité vývojové etapy života země?
Je možné, aby jeden člověk díky svým vedlejším cílům výrazně ovlivnil hospodářský život země?
Jaká je role architektury ve společnosti, existuje architektura nezávisle na společenském dění?
Dají se nalézt prvky typické pro architekturu v totalitním režimu?
Klíčová slova:
Monumentalita, Nacistická architektura, Symbol
15.07.2012 18:21 - detail pracovního listu

Němčina ve světě a v Česku

Anotace
Tato lekce rozvíjí třetí klíčovou myšlenku projektu „Kdo jsou ´ti druzí?´Chceme-li žít ve společném evropském prostoru s těmi, kdo možná byli našimi protivníky, je třeba věnovat nezaujatou pozornost také jejich verzím příběhů o minulosti“. Umožňuje položit si následující pracovní otázky:
Jaký význam má němčina pro dnešní Čechy? A jaký měla v minulosti?
Kde ve světě se dnes mluví německy?
Klíčová slova:
Historický vývoj, Mateřský jazyk, Minority, Němčina, Osídlení, Území
15.07.2012 18:20 - detail pracovního listu

My, národ Československý

Anotace
Tato lekce rozvíjí první nosnou myšlenku projektu „Kdo je tady doma? Aneb Nikdy jsme v Česku nežili a nebudeme žít sami.“ Tato lekce umožňuje položit si následující pracovní otázky:
Kdo si vznik Československa přál nejvíc a proč?
Co od Československa mohli očekávat a co očekávali Němci, Maďaři, Rusíni, Židé, Poláci, kteří zde žili?
Jak vypadají první okamžiky nového státu na náměstích v Praze, jak na chalupě v pohraničí?
Klíčová slova:
Československo, I. světová válka, Menšiny, Národ, Vznik státu
15.07.2012 18:10 - detail pracovního listu

Trabant – symbol NDR

Anotace
Tato lekce rozvíjí třetí klíčovou myšlenku projektu „Kdo jsou ‚ti druzí‘? Chceme-li žít ve společném evropském prostoru s těmi, kdo možná byli našimi protivníky, je třeba věnovat nezaujatou pozornost také jejich verzím příběhů o minulosti.“ Umožňuje položit si následující pracovní otázky:
Jaké jsou symboly NDR?
Proč se Trabant týká východních Němců stejně jako Čechoslováků? (uveďte další příklady blízkosti ČSSR a DDR, včetně rozlohy a počtu obyvatel obou zemí, srovnejte s dnešním stavem).
Klíčová slova:
Hranice, Německá demokratická republika, Svoboda, Symbol, Totalitní režim
27.06.2012 15:51 - detail pracovního listu

Německy mluvící Židé v českých zemích

Anotace
Tato lekce rozvíjí první klíčovou myšlenku projektu „Kdo je tady doma? Nikdy jsme v Česku nežili a ani nebudeme žít sami.“ Umožňuje položit si následující pracovní otázky:
Jak chápeme etnicitu?
Proč Židé v českých zemích mluvili německy?
Čí jsou německy mluvící Židé?
Klíčová slova:
Asimilace, Etnicita, Identita, Německý jazyk, Židé
27.06.2012 15:40 - detail pracovního listu

Procházení stránkami pracovních listů - celkem položek: 34 (stran: 7)
1  2  3  4 DalšíNa konec