Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Škola demokratického vzdělávání - O projektu

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ŠKOLA DEMOKRATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ je pilotním projektem v oblasti zprostředkování hodnot demokratického občanství ve výuce. Je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Nadací Roberta Bosche.
V rámci projektu připravujeme průřezové vzdělávací materiály především pro učitele dějepisu a občanské výchovy, které nabídnou multiperspektivní pohled na vybraná témata z novodobých evropských (a českých) dějin. Klademe důraz na česko-německé vztahy, hodnoty demokratického občanství, toleranci národnostních a etnických odlišností a na téma multikulturní společnosti. Zpracované materiály a doprovodné programy dalšího vzdělávání učitelů podporují moderní interaktivní metody výuky.
Česko-německý tým Collegia Bohemica, o.p.s., pro oblast vzdělávání připravuje materiály k průřezovým tématům pro výuku středoškoláků a žáků druhého stupně základních škol. Všechny budou postupně k dispozici on-line a také budou představeny na školách. Další podporou učitelů jsou metodologické semináře k dalšímu vzdělání v oblasti moderních výukových metod, které by měly získat akreditaci na MŠMT ČR.
V rámci projektu vznikl také externí tým expertů z České republiky, Německa a dalších zemí, který má za úkol ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vytvořit dlouhodobou strategii občanského vzdělávání v České republice. Je současně poradním týmem pro práci Collegia Bohemica v oblasti vzdělávání.
Externí skupina pedagogů pomáhá vybírat témata a pilotně zařazuje pracovní listy do výuky. Projekt počítá s možností exkurzí pro české učitele a zaměstnance krajských NIDV k institucím politického vzdělávání v Německu.

Cílové skupiny Školy demokratického vzdělávání jsou:
  • učitelé dějepisu a občanské výchovy na gymnáziích a dalších středních školách
  • zaměstnanci krajských pracovišť NIDV
  • žáci a studenti základních škol, gymnázií a dalších středních škol
  • pracovníci dalších vzdělávacích institucí a politici
  • široká veřejnost