Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

„Vzdělávání přeshraničně“ – informativní workshop

29.-30.09.2011

Drážďany, Brücke/Most-Stiftung

21.10.2011 15:37, přečteno 3501x | Zpět na novinky
Smyslem byla výměna názorů, prezentace projektů, vytvoření atmosféry a zázemí pro vznik nových projektů, pokud možno ve spolupráci subjektů, které se poznaly nebo svou známost prohloubily na místě. Záměru pořadatelů bylo dosaženo. Seminář patřil k těm, kde se každý dostane ke slovu, diskuse slouží věcným doplněním a praktickým připomínkám, společný večer k detailnímu poznání projektů i jejich protagonistů. Zvolený formát umožnil vyvážený poměr mezi věcným a mezilidským kontaktem. Na místě vzniklo několik projektů, které budou realizovány.

Úvodním podtitulem seminářem byla otázka: Jaké inovativní cesty a koncepce existují v nynější práci s pamětníky a pamětnicemi? Jak se vyrovnat s tím, že pro některá období pamětníci z důvodu věku přestávají být k dispozici? Jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo fungovat historicko-politické vzdělávání, a to i příhraničně.

Seminář chtěl oslovit učitele, pedagogický personál z muzeí a památníků, instituce zabývající se politickým vzděláváním z Německa a Čech. Zástupkyně a zástupce všech těchto skupin se povedlo v reprezentativní podobě na seminář přivést.

Úvodní panel semináře se věnoval rámcovým podmínkám, které musí být splněny, má-li dojít k úspěšné přeshraniční spolupráci. Dr. Dorit Stenke ze Saského institutu pro vzdělávání se ukázala jako velmi šťastně zvolená odbornice pro začátek semináře. Se spoluprací má dlouholetou zkušenost, vyjmenovala formy pomoci saského ministerstva, hodnotila zdařilé projekty, dokázala varovat před již vyzkoušenými slepými uličkami. K práci s pamětníky nabídla informační systém své instituce promluvila o dobré zkušenosti s prací s pamětníky v rámci partnerství škol. Hodnotila i zkušenosti společných školních inspekcí a upozornila na specifika osnov, ve kterých je potřeba práci s pamětníky realizovat. Zástupce Bavorského státního ministerstva školství a kultury Dr.Robert Sigel se po úvodním referátu ocitl v pozici reprezentanta spolkové země, která v dané oblasti nemá tolik zkušeností jako předcházející Sasko, má ale dobrou vůli a politickou objednávku rozvinout bližší spolupráci s ČR. K práci s pamětníky také nabídl informační systém podporovaný ministerstvem a realizovaný Zemskou centrálou pro politické vzdělávání. Dále hovořil o nových projektech do budoucna, které mají naději na podporu z bavorské strany. Zástupce českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PaeDr. Vladimír Krieg vyzdvihl práci dvojjazyčného gymnázia v Pirně jako dobrý příklad příhraniční spolupráce a zdůraznil samostatnost vedení škol v ČR, kterým MŠMT dává jen rámcový vzdělávací program. Ty si školy naplňují samostatně a k případné práci s pamětníky mají dost prostoru. Z krajského pohledu informace doplnil pan PaeDr. Jana Kobliha z odboru školství Ústeckého kraje. Panel byl účastníky hodnocen jako vysoce informativní, jako místo, kde bylo možné porovnat různé úřední kultury a různý stav vzájemného setkávání.

Druhý panel nesl podtitul „Konec možností využívat pamětníky? Pamětníci v historicko-politickém vzdělávání“. V jeho rámci bylo možné nejdříve vyslechnout referáty o zkušenostech jednotlivých zúčastněných institucí a následně tyto zkušenosti zobecňovat. Vědecká pracovnice Památníku Budyšín Carola Liebold představila vznik své instituce, která je bývalým vězením, které sloužilo několika režimům a z valné části dodnes slouží. Ukázalo se, že otázka práce s pamětníky a nahrazování odcházejících pamětníků je v Budyšíně velmi naléhavá a je jí věnována velká pozornost. Zkušenosti z Budyšína sdílel a doplňoval zástupce projektu zabývajícím se též pamětníky z ČR pan Dr. Cord Pagenstecher z Centra pro digitální studia FU Berlin, který detailně seznámil účastníky semináře s činností své organizace. Zástupce European Shoah Legacy Institute Jaroslav Šonka, Ph.D. informoval o práci své rozbíhající se instituce.

Večerní program byl věnován představení jednotlivých projektů a institucí s ohledem na téma semináře. Za moderace PhDr. Ilony Rožkové seznámil účastníky se svou činností pan Marcel Mahdal zástupce portálu http://www.moderni-dejiny.cz a učitel na gymnáziu Pavla Tigrida z Ostravy. O své činnosti dále informovaly zástupkyně organizace Aktion Zivilcourage z Pirny paní Natalia Krasowska a Ramona Meisel, ke slovu se dostali zástupci rakouského gymnázia v Praze pan Jan Pils a Matthias Sajovitz, nechyběl ani zástupce z občanského sdružení Medienkulturhaus Dresden pan Hans Peter Türk a na závěr představil činnost své instituce zástupce organizace Post Bellum pan Michal Šmíd. Večerní program umožnil detailní vhled do chodu zúčastněných institucí, takže v následných individuálních rozhovorech bylo možné jen dolaďovat společné zájmy.

Dopolední program 30. září znovu tematizoval přeshraniční historicko-politické vzdělávání. Publikum vybavené zkušeností předešlého dne bylo schopné reagovat na vyslovené podněty okamžitě, cíleně k vlastním zájmům. V panelu byly zastoupeny tři co do tradice, velkosti i zaměření rozdílné instituce - Eruditio publica zastoupené ředitelkou Hanou Němcovou, Antikomplex z Prahy zastoupený jeho ředitelem i dlouholetou duší Ondřejem Matějkou a Jugendbegegnung in Theresienstadt e.V., Dresden zastoupená – zkušenou a širokých srovnání schopnou Hildegart Stellmacher. Pod vedením ředitelky Collegia Bohemica Blanky Mouralové byl seminář uzavírán tak, aby pokud možno na místě vznikaly charakteristiky současného stavu a příští projekty.

Seminář měl po celou dobu atmosféru dílny, ze které si všichni účastníci odnesou výsledky, na kterých sami pracovali. Hodnocení na místě i následné reakce vypovídají o tom, že se jednalo o mimořádně zdařilou akci.
Zpět na novinky | Nahoru