Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Nové cesty k živější demokracii

První seminář Školy demokratického vzdělávání v Drážďanech

23.04.2010 01:02, přečteno 1958x | Zpět na novinky
Dlouholeté kontakty pracovnic a pracovníků Collegia Bohemica s osobnostmi a příbuznými organizacemi v Německu se projevily při prvním semináři Školy demokratického vzdělávání. Uskutečnil se v Drážďanech, ve vile na břehu Labe, poblíž mostu, kterému se říká „Modrý zázrak“. Ve své době byla jeho nýtovaná konstrukce divem techniky.
Cílem semináře nazvaného „Nové cesty v občanském vzdělávání v Česku a Německu“ bylo nechat vedle sebe zaznít referáty odrážející zkušenost s daným tématem z ČR a SRN. Příjemné bylo, že referáty oslovily učitelky a učitele z obou zemí.
V Německu existuje jedinečná instituce – Spolková centrála politického vzdělávání. Povídání o tom, co dělá její pobočka v Sasku, seminář otevřelo. I pro české učitelky a učitele, pokud vládnou němčinou, jsou ve výuce použitelné kvalitní publikace Centrály rozdávané zdarma nebo prodávané za symbolickou cenu. Stefan Zinnow věcně přiblížil práci své instituce. Otevřeností svého projevu nepřímo i přímo vyzýval ke kontaktům a vzájemné spolupráci.
Christine Gundermann ze Svobodné univerzity v Berlíně mluvila o využití komiksu ve výuce dějepisu. Téma bylo její doktorskou prací, referát byl živý a barevný, jak se na téma sluší.
Nadace Člověk v tísni se prostřednictvím Kateřiny Saparové prezentovala představením projektu Příběhy bezpráví. I pro německou část publika byla přesvědčivá metodika práce s dokumentárními filmy. Ondřej Matějka z Antikomplexu rozdal dvojice i čtveřice historických fotografií, a společně s účastnicemi a účastníky na místě uspořádal malý seminář. Například na fotografiích školních tříd z jedné pohraniční vesnice bylo možné pozorovat etnickou či početní proměnu, z oblečení dětí a vážnosti jejich tváří bylo možné číst změnu životního stylu.
Seminář zakončila aktivistka Petra Schickert z mobilního poradního týmu organizace Kulturbüro Sachsen. Tématem byl pravicový extremismus, ale šlo hlavně o občanskou odvahu, kterou je nutné projevit, ve styku s projevy neonacismu. Extrémně pravicová NPD je zastoupena v saském zemském parlamentu a tato scéna je mimořádně aktivní v produkci časopisů a zvukových nosičů určených školní mládeži. Pro české učitele byla zajímavá informace o kontaktech české a německé extrémní pravice, i třeba o tom, že jeden z časopisů se tiskl v Ústí nad Labem. Z referátu bylo jasné, že metody neonacistické scény využívají to nejmodernější, co je k dispozici a přivlastní si prakticky cokoli. Učitelé viděli i tričko s Che Guevarou, symbolem levicové scény. Extrémní pravice vymazala pěticípou hvězdu z jeho baretu, nahradila ji keltským křížem a známý obraz opatřila nápisem „I on by už byl u nás“. Pro učitele z obou zemí to bylo setkání s autentickými materiály, které doprovázel komentář z jakých komponent je výsledný dojem sestaven.
Během necelých dvou dnů v demokratickém a příjemném duchu byla učitelkám a učitelům předložena nabídka umožňující dostat do výuky prvky, které budou mít vazbu na svět, ve kterém žijeme. Průzkumy na školách ukazují, že pozornosti dětí a mládeže se těší oba extrémní póly politického spektra. Je nejvyšší čas vzít vážně občanské vzdělávání a učinit z něj například součást průřezových témat, jak to umožňuje Rámcový vzdělávací program.
Ve věži vily nadace Brücke/Most, kde se seminář konal, je uložen text Česko-německé deklarace. Tento dokument umožnil uzavřít otázky minulosti a podívat se do budoucna. Seminář měl po celou dobu nevyslovené téma – jak naplnit demokracii živým obsahem. K pověsti zázraku v devatenáctém století stačila odvážná nýtovaná mostní konstrukce. Současné zázraky jsou nenápadné – jsou to i projevy života občanské společnosti. Jsou to stále nové cesty v rozhovorech s těmi, kdo jsou ochotni naslouchat a sami jednat.
Zpět na novinky | Nahoru