Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Exkurze do Saského zemského sněmu

Studenti středních škol Ústeckého kraje navštívili Saský zemský sněm v Drážďanech a Muzeum Hygieny.

07.07.2011 11:27, přečteno 2802x | Zpět na novinky
Šedesát studentů z Chomutova, Krupky, Loun a Ústí nad Labem se spolu s několika učiteli a pracovníky projektu „Škola demokratického vzdělávání“ vydali ve čtvrtek 23. června do Drážďan. Jeli tam na pozvání místopředsedkyně zemského sněmu paní Andrey Domboisové, zprostředkované Evropským hnutím. V moderní budově parlamentu v historickém centru poblíž Labe přivítali návštěvníky ze severních Čech zástupce Evropského hnutí a studentští dobrovolníci, kteří pracují jako průvodci po saském parlamentu. Po krátkém úvodu do federativního uspořádání Německa, které každé spolkové zemi zajišťuje širokou samosprávu, jsme vkročili do plenárního sálu, světlé a ze všech stran zasklené místnosti, kde se odehrává část parlamentní činnosti. Žáci mohli usednout na sedadla poslanců, kteří se v tomto týdnu věnovali práci ve výborech a plenární sál proto „přenechali“ návštěvám. Studentští průvodci nás seznámili se základy fungování saského parlamentu, přičemž kladli důraz na to, že demokratické politické uspořádání si vyžaduje co největší transparentnost činnosti zástupců lidu při tvorbě zákonů. To se zračí také v architektonickém ztvárnění plenárního sálu, do nějž lze zvnějšku nahlédnout ze všech světových stran.
Z míst, kde se konají nejdůležitější debaty poslanců, jsme se přesunuli do zázemí parlamentu, prostorné rekonstruované budovy přímo sousedící s reprezentativní moderní stavbou, ve které je umístěn plenární sál. V těchto starších prostorách se nalézají kanceláře poslanců, místnosti, v nichž zasedají parlamentní výbory a komise a zasedací sály frakcí. Největší takový sál patří největší frakci, kterou tvoří poslanci Křesťansko-demokratické unie CDU. Tam nás uvítala její členka Andrea Domboisová, která vykonává funkci první místopředsedkyně zemského sněmu. Doprovázel ji člen frakce Levice Heiko Kosel. (Kosel je příslušníkem lužickosrbské menšiny, své jméno píše i ve formě Hajko Kozel a nepotřeboval tlumočení.) Oba nás znovu uvítali na půdě Landtagu, popřáli nám dobrou chuť k obědu, který nám k našemu překvapení mezitím naservírovala služba z kantýny, a už během jídla zodpovídali dotazy školáků a pedagogů. Ty se soustředily hlavně na stav a možnosti přeshraniční spolupráce, o níž toho jak paní Domboisová, tak pan Kosel hodně vědí a v níž se také osobně angažují. Došlo ale i na otázky týkající se přítomnosti poslanců neonacistické strany NPD v saském zemském sněmu. Oba poslanci vyslovili politování nad tím, že strana je v jejich parlamentu zastoupena, a ujistili nás, že s ní demokratické strany nijak nespolupracují. Oba také vyjádřili ochotu, navštívit školy na české straně a pohovořit tam o svých politických zkušenostech.
Posilněni na duchu i na těle jsme se pak pěšky vydali napříč středem města do Německého muzea hygieny, kde pro nás byla zajištěna prohlídka s česky mluvícími průvodkyněmi mi. Muzeum skýtá náročně zpracované pohledy do mnoha oborů lidské biologie a je téměř nepřebernou studnicí informací a interaktivních atrakcí. Dvě hodiny, vyměřené na prohlídku, rychle utekly a okolo páté hodiny jsme plni nových dojmů odjeli našimi autobusy na jih, do domovských měst.
Zpět na novinky | Nahoru