Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Škola demokratického vzdělávání

Jedná se o pilotní projekt v oblasti historicko-politického vzdělávání v České republice podporovaný Ministerstvem školství ČR a odrážející zájem Nadace Roberta Bosche o občanské vzdělávání.
Vzdělávací projekt Škola demokratického vzdělávání nabízí pedagogům podporu výuky podle učiva jednotlivých vyučovacích předmětů, průřezová témata i klíčové kompetence dané rámcovým vzdělávacím programem. Zaměřuje se zejména na gymnázia a další střední školy a na deváté ročníky základních škol.
Smyslem Školy demokratického vzdělávání je naučit mladé lidi formovat své postoje a názory podle hodnot otevřené demokratické společnosti. Přesahuje tradiční rozdělení vyučovacích předmětů: naše výukové materiály najdou své uplatnění v hodinách dějepisu a občanské výchovy, ale stejně dobře poslouží v dalších společenskovědních předmětech (český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova).
Učitelé i studenti mohou čerpat informace podle zvoleného tématu a cíle výuky z webového portálu. Zde jsou také ke stažení metodicky připravené vyučovací hodiny, doplněné o interaktivní prezentace a pracovní listy. Veškeré materiály podporují různé formy a metody výuky i typy vyučovacích hodin. Další podporou učitelů jsou plánované metodologické semináře, na kterých je rádi seznámíme s projektem a se způsoby, jak ho efektivně využít pomocí moderních výukových metod.


Nosné myšlenky projektu

Petr Brod: Tisíc let spolu

Text přibližuje vztahy Čechů a Němců na území dnešní České republiky - „často napjaté, ale mnohdy produktivní a oboustranně obohacující“.

Pokračování projektu

Škola demokratického vzdělávání pokračuje.
18.09.2012 14:49 - číst celý článek

"Alles besser" aneb Nové podněty pro mladé demokraty

"Alles besser" aneb Nové podněty pro mladé demokraty je název semináře projektu "Škola demokratického vzdělávání, který se uskutečnil v nadaci Brücke Most v Drážďanech.
27.11.2011 13:02, celkem 11 fotek - zobrazit všechny fotky